Historie

Door: Arno Nijssen

Hoewel er pas jaren later een muziekvereniging werd opgericht in Bosschenhoofd begint de historie in 1893. Dit is het jaar dat de op 11 oktober 1867 geboren herbergiersdochter Adriana van Oosterhout uit Hoeven in het dorp een café koopt voor de lieve som van Hfl. 510. Zij is het vierde en voorlaatste kind van Marijn van Oosterhout en Johanna de Jong en zij krijgt kennis aan de in 1871 in Roosendaal geboren, maar in Rucphen wonende smid Marinus Stroop. Marinus is de zoon van Arnoldus Stroop en Anna Maria Hermans en heeft nog een broer en twee zussen. Het koppel treedt op 22 april 1895 in het huwelijk. In 1896 wordt het eerste kind geboren en in 1909 wordt het negende kind geboren.

Marinus is bij het cafe begonnen met een smederij, terwijl hij zijn schaarse vrije tijd graag bezig was met toneel. Een toneelclub werd opgericht en er werd bij de uitvoeringen ondersteuning gevraagd van de Hoevense fanfare. Marinus Stroop was van nature een begaafd muzikant, een statig en gezien persoon. Hij kwam met het initiatief om een muziekkorps op te richten. Samen met zijn vrienden Willem Hellemons, Piet Laseroms, Willem van Batenburg en Marinus van Oosterhout werd op 19 maart 1924 de “Fanfare Bosschenhoofd” opgericht. De benodigde instrumenten betaalde Marinus uit eigen zak.

In de Hoevense raadsvergadering van 24 augustus 1925 was er sprake van de “Grote” en “Kleine” Harmonie van Bosschenhoofd. De grote harmonie droeg de naam “de Unie”. Er breekt nu een warrige tijd aan waarin diverse namen en verhalen de ronde doen. In 1926 zou de fanfare onder de naam FCO haar eerste optreden hebben verzorgt in Sprundel, waar onderstaande foto van is gemaakt.

Alle zes de zonen van Marinus waren actief lid van de harmonie, terwijl dochter Anna Maria de administratie voerde en het eerste vaandel heeft gemaakt. De harmonie werd lange tijd de Harmonie van Stropen genoemd. De naam Finis Coronat Opus (het einde bekroont het werk) zou bedacht zijn door geestelijk adviseur pastoor Smits. In 1928 duikt de naam “Euphonia” op, waarvan de heer Maas uit Roosendaal in juni muzikaal leider wordt. In datzelfde jaar behaald “de Unie” onder leiding van dhr. Franken uit Rucphen een eerste prijs in de 4e afdeling. Zij werden door de leden van de Bosschenhoofdse Fanfare feestelijk onthaald in Oudenbosch.

In 1929 zijn de twee muziekverenigingen samengegaan onder de naam RK harmonie “Bosschenhoofd Vooruit”.Daar echter de naam Rooms Katholiek ten onrechte werd gevoerd wilde de pastoor niets te maken hebben met de nieuwe vereniging. Niet alle bestuursleden bleken katholiek te zijn zodat bisschopplijke goedkeuring der statuten niet gegeven kon worden.

Blijkbaar is toch nog alles goed gekomen. Blijkens een brief van 19 maart 1945 aan bisschop mgr. Hopmans dat de harmonie vanaf de oprichtingsdatum 6 september 1929 het predikaat RK had gevoerd zonder terzijde gestaan te worden door een geestelijk adviseur.. Het bestuur vroeg alsnog bisschoppelijke goedkeuring te hechten aan het voorbestaan van de fanfare en pastoor Brogtrop te benoemen als geestelijk adviseur. Het lijkt erop dat de naam FCO pas in 1945 officieel in gebruik genomen is.

Toneel heeft, zoals bij vele muziekverenigingen, jarenlang deel uitgemaakt van de harmonie. Het werd door de leden als een apart stuk vertier gezien en werd in Bosschenhoofd met veel succes ten uitvoer gebracht. In sommige jaren werd er wel 15x een voorstelling gehouden. Naast deze toneelactiviteiten was er nog een toneelvereniging actief in het dorp. In de loop van de 50 ‘er en 60 ‘er jaren liep de belangstelling hiervoor dusdanig terug dat het vanzelf ophield te bestaan. Later is het toneel weer nieuw leven ingeblazen en wordt in Bosschenhoofd jaarlijks, met groot succes een uitvoering verzorgt door toneelclub “het Gordijntje”.

De periode erna was voor FCO een bloeiperiode. Was het niveau in de 50 ‘er jaren al behoorlijk opgekrikt onder de bezielende leiding van de jonge dirigent Ad van den Berghe, onder leiding van dirigent Wim Laseroms, afkomstig uit eigen gelederen promoveerde het korps in 1972 naar de klasse uitmuntendheid, met het hoogste aantal punten in Brabant. Dit leverde Gele Wimpeltrofee op en een optreden op de televisie en twee keer voor de KRO radio.Wim Laseroms is ruim 25 jaar dirigent geweest van de fanfare. Mede doordat de ervaren leden wegvielen en de kwaliteit minder werd is in 1990 besloten om de fanfare om te bouwen tot een harmonie. Hierna is in 1992 het stokje overgedragen  aan Rob Sloekers een jonge, ambitieuze dirigent, die zelf speelde bij het Korps van de Landmacht.

De opleiding tot muzikant werd vroeger door de meer ervaren leden verzorgt. In het begin door Marinus Stroop zelf en later heeft Rinus Koevoets veel de opleiding van de jeugdleden gedaan. Bij hem thuis had hij een aparte ruimte ingericht om de lessen te verzorgen. Ook de oprichting van de  Boerenkapel “De Schuurtoeters” is toe te schrijven aan hem en verzorgt al vele jaren de muzikale omlijsting van het Carnaval.

Na een periode van de muziekscholen “De Westhoek” en “Amadeus” wordt nu het muziekonderwijs verzorgt door “Het Kunstencollectief” , een samenwerkingsverband tussen zelfstandige docenten.

Gezelligheid en vriendschap zijn woorden die de sfeer bij FCO typeren meer dan het presteren tijdens de Bondsconcoursen. Tegenwoordig telt de harmonie ongeveer 30 leden, helaas niet meer het ledenaantal van vroeger, maar daarom niet minder gezellig.

Harmonie FCO heeft zowel volwassen als jeugdleden. Deze zijn verenigd in een orkest o.l.v. Ruud van den Bogaert, dirigent sinds 2001. Een deel van de leden verzorgt muziek tijdens Carnaval, onder de naam “De Smoortoeters”.

Naast de traditionele marsen staan zowel moderne als klassieke muziek op het programma. Concerten (de bekroning op al het repeteren) worden door FCO gegeven tijdens verschillenplaatselijke evenementen, tijdens kerkdiensten en ook buiten de regio  tijdens muziekfestivals en uitwisselingsconcerten met collega harmonieën.In 2007 organiseerde FCO zelfs een echt ‘Weekend of POP’. Het repertoire bestond uit popmuziek en er werd samengespeeld met een zangeres, verschillende dansgroepen en een DJ, een project dat misschien in de nabije toekomst nog een staartje krijgt..